Kredyt frankowy – kancelaria prawna

pieniadze3.jpg

Posiadacze kredytów frankowych powinien uświadomić sobie, że kancelaria frankowa udziela rozbudowanego wsparcia w zakresie między innymi analizy umowy kredytowej z bankiem, jak też na każdym etapie postępowania. Warto wybierać takie kancelarie, które specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi, a zatem posiadają specjalistyczną edukację, jak także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw ludzi, którzy zaciągnęły ustalenie finansowe w instytucji bankowej we frankach szwajcarskich. Pomoc frankowiczom – na co zwrócić uwagę? Na początku trzeba zaznaczyć, że kredyty frankowe były najpopularniejszym produktem finansowym oferowanym przez banki.

Niestety coraz częściej umowy kredytowe z kredytobiorcami zawierały tak zwane klauzule niedozwolone. A dodatkowo, bardzo często banki nie dopełniały swoich zadań względem kredytobiorców dotyczące w głównej mierze udzielania rzetelnych informacji związanych z ryzykiem walutowym. Co za tym idzie, kredytobiorcy nie mieli świadomości, że wzrost kursu franka szwajcarskiego oznacza nie tylko wzrost wysokości rat, ale też wzrost salda takiego kredytu. Pamiętajmy także o tym, że banki nie informowały także o tym, że wzrost takiego kursu jest właściwie nieograniczony, czyli nie ma żadnej górnej granicy. Kolejna rzecz dotycząca takich kredytów frankowych to to, że banki bardzo często same ustały kursy, a więc przeliczały złotówki na franki i odwrotnie. W praktyce oznaczało to, że decydowały o wysokości świadczenia, k tóre było przekazywane przez kredytobiorcę. Jak się zatem okazuje, kredyt frankowy udzielany przez instytucje bankowe często był udzielany wbrew zgodności z aktualnymi przepisami. W związku z tym jest to podstawa do tego, ażeby pozwać bank, jak również domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia, a więc w głównej mierze odfrankowienia kredytu czy też całkowitego unieważnienia.
Więcej informacji: kredyt frankowy Zielona Góra.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s